Declarația de Principii a O:.M:.U:.

DECLARAȚIA DE PRINCIPII ALE ORDINULUI MASONIC UMANITERRA

Această declarație de Principii, în ansamblul ei de trei capitole, alături de Constituție și Filosofia Umaniterristă, se situează la baza regulamentului de funcționare a Ordinului Masonic Umaniterra.

Ordo ab Chao

Principiile Ordinului Masonic Umaniterra (O:.M:.U:.) sunt de natură constructiv-evolutive, și au la bază cele învățate din trecut, punând astfel în valoare istoria fără de care nu am fi ceea ce și cine suntem dar tot istoria ne învață să nu rămânem ancorați în trecut.

În plus, în mod natural, ne îndeplinim datoria de a participa în procesul Creației,  evoluția speciei noastre ca oameni urmărind astfel progresul, dezvoltarea noastră spirituală în mod sustenabil spre edificarea durabilă a Templului Umanității adaptat vremurilor Mileniul III (3) și mai departe. Astfel, noi oamenii continuăm și clădim istoria, iar urmașii noștri la rândul lor vor continua formarea istoriei, vor da valoare învățăturilor noastre prin eliminarea părților care nu se vor preta să nu fie repetate-continuate, și vor aduce noi plus valori așa cum vor considera a fi necesar la acea vreme. Viața e un fenomen dinamic.

“Organizațiile sunt comunități precum familiile și națiunile, sunt macro-organisme vii, caracterizate prin adaptabilitate, dezvoltare, reproducere ca urmare a unui proces de selecție naturală. Cele care nu sunt apte să se adapteze, nu se vor dezvolta, nu se vor reproduce și sunt astfel predispuse să dispară.” AAW

Principiile Ordinului Umaniterra au la bază bunul simț, logica și buna intenție de conviețuire în armonie cu alte Obediențe Inițiatice precum și cu lumea profană, în pace și iubire fraternă.

Astfel, dat fiind valoarea umană a celor enunțate în “Manifestul Conventului de la Lausanne cu Declarația de Principii – 1875,“ Ordinul Masonic Umaniterra observă acest document, susține și aplică cele declarate, actualizate în concordanță cu vremurile noastre, început al Mileniului III (3) care cu siguranță și acestea vor fi reactualizate peste ani de zile când și cum se va considera a fi imperativ necesar atunci.

Conceptual aderăm acestei declarații la care adăugăm și alte principii și reguli complementare, specifice “Filosofiei Umaniterriste”, un set de valori spirituale progresiste ce se bazează pe învățăturile divine și pe știință, pe cunoaștere, o filosofie urmată de Ordinul Masonic Umaniterra.

Așa cum diversele Obediențe Masonice au simțit necesitatea de întrunire într-un Convent, iată în anul 1875, pentru a analiza, a discuta și a elabora un Manifest comun, cu un set de documente ce pun bazele unei mai bune funcționări ale Francmasoneriei ca Ordin Inițiatic și ca instituție, este enunțată acum această Declarație de Principii ale Ordinului Masonic Umaniterra. Obediențele de bună credință sunt invitate să adopte Declarația de Principii Umaniterra în măsura în care acestea rezonează cu cele enunțate de noi.

După un buchet mare de ani cumulați a activităților masonice, cu bune, cu mai puțin bune, cu reforme, fuziuni de Mari Loji, rupturi, Instituiri, Constituiri, Tratate, anulări / rupturi de relații, controverse, dispute, persecuții, ce datează dincolo de anul 1723, deci iată după mai bine de 150 de ani de la publicarea Constituției scrise de James Anderson și Jean-Theophile Desaguliers, s-a simțit necesitatea unui manifest-declarație comună semnată în Septembrie 1875.

Acum, celebrând 300 de ani de la publicarea Constituției scrise de James Anderson și Jean-Theophile Desaguliers, respectiv acum în anul 2023, aducem cele învățate din timpuri istorice, la zilele noastre. Istoria este făcută de oameni, și ne spune ce să nu repetăm, învățând astfel din greșelile noastre, și ce anume să repetăm în mod îmbunătățit. Să nu uităm că sclavia a fost eradicată, treptat, doar spre sfârșitul secolului XIX (19) iar discriminările rasiale continuă și în zilele noastre..

Istoria continua a fi clădită, tot de oameni, lăsând astfel în spate neajunsurile, și construind ca drept urmare mai departe din cele învățate. Construim bazați pe principii actualizate, cu elemente ce asigură o mai bună funcționare și dezvoltare durabilă, sustenabilă, spre a proteja cele mai mari daruri primite de la Creatorul Suprem, respectiv viața (*21) și Libertatea (*22) (vedeți cele enunțate și analizate, explicate mai jos).

În ciuda faptului că sunt mulți masoni care se opun schimbărilor, sunt foarte mulți masoni progresiști, care înțeleg că “schimbarea este singurul lucru care este constant în Univers.”

Organizațiile, mici sau mari, indiferent de obiectul de activitate a acestora, chiar națiunile, sunt comunități, sunt macro-organisme vii, iar adaptabilitatea și schimbarea sunt proprietăți biologice ce le mențin sănătoase, vii, și le asigură astfel dezvoltarea. Evoluția lor are loc în concordanță cu dezvoltarea spirituală, mentală, cognitivă și biologică a membrilor aparținători, a schimbărilor de mediu, a schimbărilor evolutive ale ecosistemelor în care acestea funcționează în coexistență.

Peste ani de zile urmașii noștri vor aduce noi actualizări, îmbunătățiri, Principiilor Fundamentale ale funcționării Francmasoneriei după cum va fi dictat atunci de noile necesități, noile probleme cu care Fraternitatea se va confrunta, toate fiind în funcție de evoluția speciei umane și a vieții pe Pământ în general, pe Terra, mama noastră planetă.

“Manifestul Conventului de la Lausanne cu Declarația de Principii – 1875,“ sunt redate mai jos și traduse din Limba Franceză, adnotate cu trimiteri (*01-36) către explicațiile și completările specifice Umaniterra (ce vor fi regăsite mai jos). Astfel întregul text al Declarației de Principii ale Ordinului Masonic Umaniterra” este format din Capitolul 1 (conținutul din 1875), Capitolele 2 și 3 (conținut adăugat începând cu anul 2021).

Capitolul 1

Textul tradus din Limba Franceză: 

MANIFESTUL CONVENTULUI DE LA LAUSANNE
Septembrie 1875

 “De prea multă vreme și mai ales în ultimul timp, Masoneria a fost obiectul celor mai dure atacuri(*01).

În momentul în care Conventul, după examinarea cu cea mai mare atenție a vechilor Constituții ale Ritului Scoțian Antic și Acceptat, păstrând cu sfințenie înțeleptele precepte care îl apără și îl perpetuează, eliberează Masoneria de piedicile zadarnice și își dorește ca aceasta să fie pătrunsă de suflul libertății (*02)ce animă epoca noastră(*03); în momentul în care, pe baze de nezdruncinat(*04), se întărește alianța profundă dintre Masonii din întreaga lume(*05), Conventul nu se poate separa fără a răspunde printr-o manifestare răsunătoare deplorabilelor calomnii și energicelor anateme(*06)

Adresându-se, înainte de toate, celor care, dornici de a se alătura Francmasoneriei, vor să-i cunoască principiile, acestea sunt proclamate prin următoarea declarație, care constituie programul său oficial și ale cărei exprimări au fost validate de către Convent.”

Textul tradus din Limba Franceză:

DECLARAȚIA DE PRINCIPII
(Lausanne – Septembrie 1875)

“Francmasoneria proclamă, așa cum a făcut-o încă de la originile sale, existența unui principiu creator numit Marele Arhitect al Universului(*07).

Ea nu impune nici o limită în căutarea adevărului și tocmai pentru a garanta tuturor această libertate, ea le pretinde toleranță(*08) tuturor.

Francmasoneria este deschisă așadar oamenilor de orice naționalitate, rasă sau Credință(*09).

Ea interzice în atelierele sale orice discuție politică sau religioasă(*10); ea primește orice profan, oricare ar fi convingerile sale în materie de politică sau religie, de care nu se preocupă, atâta timp cât el este liber (*11) și de bune moravuri(*12).

Francmasoneria are drept scop lupta împotriva ignoranței, sub toate formele ei(*13);este o școală reciprocă, al cărei program se rezumă astfel: a se supune legilor țării sale(*14),a trăi onorabil(*15), a practica justiția (*16), a-și iubi aproapele(*17), a lucra fără încetare pentru binele Umanității(*18) , și a urma emanciparea ei progresivă (*19) , și pașnică. (*20)

Textul tradus din Limba Franceză:

“Iată ceea ce Francmasoneria adoptă și vrea sa fie adoptat de către toți cei ce au dorința de a aparține familiei masonice.

Dar, alături de Declarația de Principii, Conventul consideră necesar să proclame doctrinele pe care se sprijină Masoneria și pe care își dorește ca fiecare să le cunoască.

Pentru ca omul să crească în proprii ochi, pentru a-l face să se simtă demn de misiunea sa pe acest pământ, Masoneria postulează principiul că bunul cel mai de preț pe care Creatorul suprem L-a dat omului este(*21)libertatea(*22); libertatea, patrimoniul întregii umanități, care strălucește deasupra noastră, pe care nici o putere nu are dreptul de a o stinge și nici de a o scădea(*23), fiind sursa sentimentelor de onoare și demnitate(*24).

De la pregătirea oferită de primul grad și până la obținerea celui mai înalt grad al Masoneriei scoțiene, prima condiție este reputația onorabilă(*25)și probitatea incontestabilă, fără de care nimic nu poate fi acordat aspirantului.

Oamenilor pentru care religia este suprema consolare, Masoneria le spune : Practicați-vă religia fără opreliști, urmați ceea ce conștiința vă inspiră(*26); Francmasoneria nu este nici religie, nici cult: nu urmărește decât instruirea laică, doctrina sa fiind cuprinsă total în acest frumos precept:« Iubește-ți aproapele!».

Celor ce pun pe bună dreptate sub semnul îndoielii disensiunile politice, Masoneria lespune: exclud de la reuniunile mele orice discuție, orice dezbatere politică(*27); fii un slujitor fidel și devotat țării tale(*28), nu ai de ce să ne dai socoteală. Dragostea de patrie se asociază de altfel atât de bine cu practicarea tuturor virtuților (*29)!

Masoneria a fost acuzată de imoralitate(*30)! Morala noastră este cea mai pură, cea maisănătoasă, ea are la bază pe cea dintâi dintre toate virtuțile: umanitatea(*31). Adevăratul Mason practică binele(*32), îi ajută pe cei nefericiți, oricare ar fi aceștia, în măsura propriilor posibilități. Prin urmare, el nu poate decât să respingă imoralitatea(*33), cu dezgust și dispreț.

Acestea sunt fundamentele pe care se sprijină Francmasoneria și care asigură unitatea cea mai strânsă tuturor membrilor acestei mari familii, oricare ar fi distanța dintre țările în care locuiesc; între ei toți există dragostea frățească(*34). Și cine ar putea să ateste oare mai bine acest adevăr decât însăși Conventul nostru.  

Fără să ne cunoaștem unii pe alții, venind din țările cele mai diverse, de-abia amschimbat primele vorbe de bun venit, că deja o strânsă comuniune domnește printre noi; s-a dat mâna frățește și astfel au fost adoptate unanim rezoluțiile noastre cele mai importante, în cel mai emoționant consens.

Francmasoni din toate regiunile, cetățeni ai tuturor țărilor, iată preceptele, iată legile Francmasoneriei și misteriile ei. Împotriva acesteia, eforturile calomnioase rămân neputincioase și insultele sunt fără ecou(*35); evoluând pașnic de la o victorie la alta, Francmasoneria își va extinde zi de zi acțiunea sa morală și civilizatoare(*36).”

 

Capitolul 2

Analize, Explicații și Completări Specifice, Continuare a Declarației de Principii ale Ordinului Masonic Umaniterra

Ordo ab Chao

Fiind în concordanță cu „Manifestul Conventului de la Lausanne, cu Declarația de Principii din 1875“, considerăm că se pretează ca „Declarația de Principii ale Ordinului Masonic Umaniterra” să fie enunțată mai departe și prin includerea în mod punctual a elementelor de corelație și actualizare a textului din 1875 spre o mai bună înțelegere.

Analiza, explicațiile și actualizările aici cuprinse împreună cu conținutul original al textului din septembrie 1875 reprezintă întregul text al „Declarației de Principii ale Ordinului Masonic Umaniterra.”

(*01) – A) Atacuri, conflicte – Masoneria a fost obiectul celor mai dure atacuri, iată din timpuri istorice și continuă și zilele noastre, început al Mileniului III (3). Umaniterra Masonic Order observă faptul că atacurile au avut și au loc atât din partea lumii profane precum și mai grav din interiorul Masoneriei, din partea diferitelor Obediențe, din partea Fraților, războiul între orgolii fiind forța motrice a acestor evenimente. Principiul nostru este de a tolera pe cât posibil, a rezolva diferențele prin dialog și comunicări, considerând faptul că Ordinea se poate clădi din acest haos. Ordo ab Chao.

B) Sunt Frați (nu în Umaniterra) care și în zilele noastre, ancorați fiind în trecut și pentru care adaptările și schimbările sunt incomode, pledează pentru păstrarea “vechilor cutume, reguli, principii și tradiții” NEATINSE, în ciuda faptului că NU TOATE regulile, principiile și tradițiile sunt lucrative, benefice, pacifiste, constructive, istoria dovedind această stare de fapt învățându-ne astfel că nu putem repeta tot ceea ce ne oferă istoria.

C) Apoi, cei care preferă să rămână “ancorați în trecut”, sunt liberi să aleagă și perioada istorică care le face o plăcere deosebită. De la epoca de piatră și până în zilele noastre, imaginația fiecăruia e limita, iar Ordinul Umaniterra încurajează ca fiecare să trăiască viața lui, să-și hrănească hobby-urile, plăcerile, pasiunile, modul de a gândi absolut după cum alege atâta timp cât respectă și alegerile altora (vedeți suflul libertății *02).

D) Istoria este făcută de om. Dacă am rămâne “ancorați în istorie”, istoria nu s-ar mai crea. Procesul evoluției implică adaptare și schimbare către mai bine. Rezistența la adaptare, “baterea pasului pe loc” în virtutea unei inerții autodistructive, muribunde, degenerează în conflicte cu persoanele progresiste. Istoria ne relatează acest fapt.

Probabil exact faptul că Masoneria a fost obiectul celor mai dure atacuri, unii Frați doresc păstrarea atmosferei de conflict, conflict manifestat chiar de ei în discuții directe, în literatura masonică, dar mai cu seamă pe platformele de socializare virtuală. Astfel de comportamente specific omului egocentric vor continua, istoria ne arată. Toleranța, dialogul, extinderea nivelului de cunoaștere, lărgirea orizontului de gândire sunt imperativ importante a fi permanent în exercițiu. Principiul nostru este de a respecta punctul de vedere a tuturora, a tolera pe cât posibil unele discrepanțe neplăcute, a rezolva diferențele prin dialog și comunicări, considerând faptul că Ordinea se poate clădi din acest haos. Ordo ab Chao.

E) Ordinul Masonic Umaniterra depune tot efortul spre a ține piept atacurilor profane precum și din partea Fraților, și descurajează Frații de la astfel de abordări, alegând căile progresiste în autocunoaștere, spre dezvoltarea sinelui și edificarea sustenabilă a „Templului Umanității.”

Aceasta implică multă ordine dar istoria și științele moderne demonstrează faptul că viața în general, organizarea socială, dezvoltarea personală, constă în stabilirea unei ordini, a unui grad de organizare ridicat (Ordo), deci reducerea entropiei din dezordine (Chao), sub influența unui program organizatoric precum ADN-ul organismelor vii, arhitectura, cunoașterea, inteligența și înțelepciunea. În procesul oricărui șantier de construcție sunt efecte secundare, zgomot, praf, accidente.

F) Este de înțeles că orice „stare de Ordine”{(Ordo) se creează dintr-o „stare de dezordine” (Chao), dintr-un haos a cărui legi ne sunt mai puțin cunoscute sau înțelese, o “turbulență” care, chiar dacă este explicată matematic în fizică, la nivel social aceasta nu e de dorit. Parte integrală a muncii noastre ca Masoni reprezintă înțelegerea fenomenologiei, acceptarea în parte a diferitelor situații, și toleranța, iar în ultimă instanță respingerea „cărămizilor și a materialelor de construcție” care nu prezintă integritate și siguranță structurală.

“Armonia, cumpătarea, iubirea, sunt primii factori ce formează baza Stării de Ordine socială.” AAW

G) Pentru buna funcționare și dezvoltare a Ordinului Masonic Umaniterra, ca Mare Lojă, se impune selectarea responsabilă a candidaților, “a cărămizilor și a materialelor de construcție” ca resurse umane, a viitorilor Frați și membri ai Ordinului.

H) În Cadrul Ordinului regulile de bază sunt cele descrise de Matricea Divină Deoclavis. Formula de succes constă, pentru început, în acordarea respectului reciproc, recunoașterea meritelor fiecărui Frate ca resursă umană în procesul Creației, acordarea rațională a timpului necesar de creare a Ordinii din Haos (Ordo ab Chao) la nivel personal a fiecărui frate și în mod cumulativ la nivel de Lojă, comunitar, social.

(*02) – A) Suflul libertății, este cel mai important dar primit de la Creator alături de viață, ca formă de organizare superioară din haosul (desigur relativ) elementelor primare (Ordo ab Chao). Libertatea, liberul arbitru implică un grad înalt de responsabilitate al speciilor superioare, cognitive. Libertatea, alegerile cognitive sunt situate astfel departe de instinctele primare. Libertatea impune discernământ, preferabil educat, preferabil elevat din punct de vedere spiritual.

„Libertatea unuia nu poate include îngrădirea sau suprimarea libertății altuia.”AAW

B) Nu poți fi liber în maniera în care, aceeași libertate pe care tu ți-o asumi să o iei de la altul sau induce autovătămare. Ca exemplu extrem, nu poți fi liber să rănești sau să ucizi un om, indiferent de circumstanțe. Autoapărarea poate avea loc sub diferite forme. Uciderea unui om trebuie evitată pe cât posibil, inclusiv sinuciderea. Producerea suferinței unei viețuitoare reprezintă un mare păcat în fața Marelui Arhitect al Universului. Tortura și / sau uciderea unui om reprezintă unul dintre cele mai grave păcate în fața Divinității, a Marelui Arhitect al Universului.

(*03) – Epoca noastră, epoca vechilor timpuri, a tuturor timpurilor cunoscute nouă a fost și va continua să fie animată și de fapte bune și de cele rele, mai precis spus, și de Ordine și de Haos, iar munca noastră ca specie superioară, cu atât mai mult ca inițiați în tainele masoneriei și ale umaniterrismului, cu accent spre a aduce plus valori în activitatea noastră astfel ca munca să merite a fi glorificată pe bună dreptate, constă în a menține și a crea pe cât posibil “Ordo ab Chao.”

(*04) – Optimismul trebuie să domine, speranța nu moare niciodată, astfel bazele Francmasoneriei în general, a Ordinului Masonic Umaniterra în mod specific, rămân de nezdruncinat în ciuda faptului că atentate la adresa fraternității, a Integrității Francmasoneriei, au fost de sute de ani, cu atât mai dese și mai ample au loc în zilele noastre.

Să fie tendința de creare a haosului, fie acesta mai mult sau mai puțin accentuat, deci o entropie mai mare sau mai mică, un fenomen premergător spre crearea unei noi ordini? Care este rolul nostru ca specie superioară, ca inițiați, ca ființe în poziția asumată de co-creatori în Actul Creației? Acest set de întrebări reprezintă una dintre marile provocări ale Ordinului Masonic Umaniterra, pe calea căutării Adevărului Suprem. “Ordo ab Chao.”

(*05) – A) Întărirea alianței dintre Masonii din întreaga lume este unul dintre cele mai puternice deziderate ale Ordinului Masonic Umaniterra. Din 1875 și până acum, în mod din ce în ce mai frecvent și mai amplu, prin formarea a numeroaselor Mari Loji, asistăm și nu numai, suntem parte activă dintr-un proces care aparent slăbește alianța dintre Masonii din întreaga lume. Motivele sunt multiple, motive serioase care au dus în parte și la formarea Ordinului Masonic Umaniterra.

B) Având la bază “Filosofia Umaniterristă”, Ordinul nostru nu se consideră a fi un ordin disident, desprins doar pentru formarea unei alte Mari Loji, de dragul de a crea “haos”.

Ordinul Masonic Umaniterra este un Ordin liberal, progresist, inovator ce aduce în Francmasonerie, ca Ordin Inițiatic, ca instituție, un set de plus valori spre o mai bună înțelegere a actului Creației, a rolului și evoluției speciei umane în Actul Creației, a relației “Dumnezeu-Om-Terra.”, respectiv a dezvoltării personale a fiecărui individ, cu atât mai mult a celor care aderă la Ordin.

C) Întărirea alianței profunde dintre Masonii din întreaga lume poate fi facilitată de „Filosofia Umaniterristă” de îndată ce este înțeleasă și aplicată.

D) Ordinul Masonic Umaniterra are la bază rădăcini masonice rezistente în cele mai pietroase și aride medii iar trunchiul îi este aliniat, orientat, adaptat, protejat spre a produce roade de calitate în mod sustenabil. Crengile îi sunt întinse, primitoare, se fac vizibile și îmbrățișează cu căldură Fraternă pe toți Frații și profanii de bună credință spre edificarea Templului Umanității, “Ordo ab Chao.”

(*06) –A) Istoria ne arată că din cele mai vechi timpuri specia umană nu a putut exista fără conflicte, manifestate verbal, în scris, materializate în mod fizic și chiar armat. Aceste stări emoționale, moduri de a gândi și comportamentale vor dăinui, din păcate până la emanciparea spirituală și apropierea de Creator, de Marele Arhitect al Universului, Dumnezeu. Probabil crearea haosului este calea unei noi ordini, mai bune. Rămâne ca în timp să aflăm. Principiul nostru este de a respecta punctul de vedere a tuturora, a tolera pe cât posibil unele discrepanțe neplăcute, a rezolva diferențele prin dialog și comunicări, considerând faptul că Ordinea se poate clădi din acest haos. Ordo ab Chao.

B) Umaniterra consideră că acest haos poate fi cât de cât controlat spre a reduce durerea și suferința oamenilor și distrugerea resurselor umane precum și a celorlalte resurse naturale, și nu în cele din urmă a mediului în care trăim.

C) Noi, Ordinul Masonic Umaniterra credem cu tărie că emanciparea spirituală a omului va conduce către acel nivel de conviețuire socială, în pace pentru toți, edificarea “Templului Umanității” realizându-se în mod sustenabil, păstrând astfel vie mama noastră planetă Terra, funcțională pentru viitoarele generații, pentru copiii copiilor, copiilor noștri și mai departe. Aceasta reprezintă calea cea mai de preț pentru a manifesta gratitudine și a spune mulțumesc Creatorului.

D) Viața și libertatea, sunt cele mai scumpe daruri primite de la Creator, Marele Arhitect al Universului, Dumnezeu. “Ordo ab Chao.”

(*07) – A) Ordinul Masonic Umaniterra crede cu convingere în existența unui principiu creator numit Marele Arhitect al Universului. Frații Ordinului cu practică spirituală mai îndelungată “trăiesc” acest principiu dincolo de starea de credință, astfel convingerea vine de la sine.

B) Umaniterra crede cu convingere faptul că fenomenul Creației constă într-un proces continuu ce are loc în diferite etape, sub diferite forme, diverse materializări, perceptibile sau nu de noi oamenii în funcție de capacitatea fiecăruia de a observa și a înțelege.

Procesul Creației are loc în timp și spațiu de la minus infinit la plus infinit. Chiar și înainte de presupusul “moment zero” al începuturilor Universului a fost „ceva” care a condus la ceea ce a urmat. Acel „ceva” este Creatorul ce S-a creat pe El însuși. Creatorul este primul factor în demersul “Ordo ab Chao.” Astfel, pe bună dreptate și fără nici o îndoială, “Deus Meumque Jus”

(*08) – A) Ordinul Masonic Umaniterra garantează libertatea în căutarea Adevărului, astfel nu impune nici o limită în acest sens. Umaniterra pretinde toleranță tuturor care au ales să facă parte din această fraternitate ca Ordin Inițiatic.

B) Umaniterra oferă toleranță și respect și se așteaptă la toleranță și respect în mod reciproc din partea altor masoni, din partea altor obediențe, lucru care face parte din ceea ce numim „regularitate.”

(*09) – A) Ordinul Masonic Umaniterra este deschis tuturor oamenilor de orice naționalitate, etnie și rasă atâta timp cât sunt de bune moravuri, sunt doritori să se dezvolte spiritual, doritori de cunoaștere, capabili să învețe, să studieze, sunt stabili psihic, sunt onești, integri, duc o viață sănătoasă fără abuzuri, sunt apți să se întrețină, sunt capabili să contribuie financiar la nevoile Ordinului.

B) Religia practicată de candidați nu reprezintă un factor limitativ, în principiu, cu excepția apartenenței unui crez îndreptat împotriva umanității. Astfel, nu vor fi admiși cei care promovează satanismul, automutilarea, autodistrugerea, mutilarea și distrugerea, producerea suferinței și practică ritualuri ce implică sacrificări de vieți umane sau animale sau religii ce sunt în afara legii.

(*10) – A) Ordinul Masonic Umaniterra interzice în atelierele sale orice discuție menită să susțină partide politice sau organizații religioase.

B) Discuțiile ce țin de o mai bună organizare socială, de educație, de siguranța oamenilor, securitatea alimentară, protecția mediului, desigur sunt încurajate dar nu vor aluneca în zona politică.

C) Inițiative și proiecte de legi ca inițiative din partea societății civile, respectiv din partea Ordinului Masonic Umaniterra, sunt încurajate.

D) Printre altele, rolul nostru principal e de a ne dezvolta spiritual, iar Templul sufletului nostru, corpul uman precum și mediul în care sufletul se dezvoltă, toate necesită atenție maximă și măsuri de protecție și îmbunătățire.

(*11) – A) Ordinul Masonic Umaniterra nu discriminează pentru convingeri politice sau religioase. Cu toții ne-am născut liberi iar vremea sclavagismului este de mult trecută. Expresia născut liber nu își are rostul atâta timp cât cu toții suntem născuți liberi fără absolut nici o excepție, drept pentru care nu se va folosi în lucrările Ordinului. Folosirea acestei expresii ne aduce aminte de aspectele inumane din istoria omenirii și insinuează posibilitatea de a nu fi născuți liberi ceea ce contravine scopului francmasoneriei în general și valorilor Umaniterriste.

B) Nimeni nu s-a născut vreodată sclav, decât în percepția unor entități inumane printre care, istoria ne mărturisește, erau și francmasoni. Nimeni nu se naște sclav sau ca fiind proprietatea cuiva. Astfel că libertatea unui candidat nu este pusă la îndoială iar acest fapt va fi notat, observat și respectat în toate activitățile Ordinului Masonic Umaniterra. “Ordo ab Chao.”

(*12) – A) Candidații la inițieri vor da dovadă de integritate morală.

B) Membrii Ordinului vor asigura integritatea morală a Ordinului prin manifestarea unei conduite exemplare. “Ordo ab Chao.”

C) Comunicarea promptă și clară, fie în scris sau verbal, va asigura armonia organizatorică și se vor evita confuziile. “Ordo ab Chao.”

D) Se vor depune toate eforturile necesare spre a menține bunele moravuri ca valori de bază a fiecărui membru al Ordinului, respectiv ca valori de bază ale Ordinului. Bunele moravuri sunt reguli de conviețuire socială, de conduită morală, decență în comportare, respectarea ordinii publice, respectarea legilor și îndatoririlor cetățenești inclusiv achitarea la timp a contribuțiilor la stat și participarea la alegeri prin exprimarea votului în mod democratic. “Ordo ab Chao.”

E) “Regulile de conduită socială”, a căror violare este considerată ca fiind imorală și scandaloasă de majoritatea membrilor societății, este o noțiune evolutivă, cu un conținut deschis și variabil, astfel fiecare epocă are morala ei sau setul de valori, de standarde, de reguli.

(*13) – A) Ordinul Masonic Umaniterra are ca scop, printre altele, lupta împotriva ignoranței, a neglijenței chiar exprimate în toate formele și situațiile inclusiv promptitudinea, modul și conduita în comunicare. Organismele vii comunică prompt între ele. “Ordo ab Chao.”

B) Menținerea permanentă în Rezonanță cu ceilalți membri, cu societatea, cu toate cele ce ne înconjoară, Recunoașterea Resurselor, Rațiunea, Respectul, Responsabilitatea, Reciprocitatea, Recompensarea, Regenerarea (creație, reciclare, reproducere, etc.), sunt factori constructivi, conform “Cheii Divine Deoclavis” sau „Matricea Divină”, ai Ordinii din Haos. “Ordo ab Chao.”

(*14) – A) Ordinul Masonic Umaniterra este o școală reciprocă, unde toți membrii învață unii de la alții, astfel diversele subiecte sunt discutate fără a impune opinia/ideea/ideologia/crezul unuia asupra celuilalt. Astfel, Ordinul se supune legilor țării în maniera respectării a celor enunțate la punctul (*02) și concomitent a celor enunțate la punctul (*13). “Ordo ab Chao.”

B) Ca drept consecință, atunci când legile țării nu respectă constituția sau drepturile fundamentale ale omului, sau nu servesc interesul populației majoritare, nu protejează mediul sau se contrazic între ele, atunci noi, Ordinul Masonic Umaniterra, avem datoria în fața Marelui Arhitect al Universului, Dumnezeu, ca de pe poziția noastră de organizație – societate civilă, să depunem tot efortul spre a aduce un aport constructiv societății pe care o servim, societatea în care trăim, spre edificarea în mod sustenabil a „Templului Umanității.” “Ordo ab Chao.”

(*15) – A) Ordinul Masonic Umaniterra încurajează membrii a avea un trai onorabil ceea ce include evitarea excesului și a risipei, alături de protecția mediului.

B) Noțiunea de PLUS VALOARE este bine înțeleasă și aplicată de către toți membrii Ordinului Masonic Umaniterra. “Ordo ab Chao.”

(*16) – Ordinul Masonic Umaniterra practică justiția în maniera tradițională, dat fiind vremurile actuale pe care le trăim, a necunoașterii, și a rezistenței din partea celor obișnuiți cu reguli de conviețuire socială ale trecutului. Ordinul depune tot efortul spre a urma „Dreptatea” în direcția satisfacerii „Planului Arhitectural de Bază”, al Marelui Arhitect al Universului, Dumnezeu, în acest context numit și „Adevărul Absolut.” “Ordo ab Chao.”

(*17) – Ordinul Masonic Umaniterra promovează Iubirea aproapelui.

(*18) – Ordinul Masonic Umaniterra lucrează fără încetare pentru binele Umanității. În acest context vezi și cele enunțate la punctele anterioare. Munca masonului, cu atât mai mult a Umaniterrului, trebuie să fie un exemplu. E datoria noastră să fie spre binele comun în mod sustenabil, numai astfel putem glorifica munca. “Ordo ab Chao.”

(*19) – Ordinul Masonic Umaniterra urmează emanciparea Umanității în mod progresiv. În acest context vezi toate actualizările Declarației de la 1875 care are ca scop exact emanciparea progresivă a Umanității începând cu Ordinul Masonic Umaniterra. “Ordo ab Chao.”

(*20) – Ordinul Masonic Umaniterra este un Ordin pașnic, promovează Pacea, armonia și iubirea între semeni.

(*21) – Bunul cel mai de preț pe care Creatorul suprem, Marele Arhitect al Universului, Dumnezeu, L-a dat omului este viața.

(*22) – Cel de-al doilea bun de mare preț pe care Creatorul suprem, Marele Arhitect al Universului, Dumnezeu, L-a dat omului este libertatea. Natura Umană face parte din Creația Divină, nu pot fi separate.

(*23) – Ordinul Masonic Umaniterra nu are dreptul de a lua libertatea nimănui. Astfel, în situații extreme, conflictuale în care unul dintre membrii este exclus din Ordin, niciunul dintre demnitari nu are dreptul de a interzice celorlalți membrii să continue relațiile profane cu respectivul membru. “Ordo ab Chao.”

(*24) – Libertatea este sursa sentimentelor de onoare și demnitate, emoții ce au ca forțe motrice energiile Egregorilor primordiali Recunoaștere, Respect și Recompensare-Recomandare, așa cum “Matricea Divină Deoclavis” ne indică. “Ordo ab Chao.”

(*25) – De la pregătirea oferită de primul grad și până la obținerea celui mai înalt grad al Masoneriei scoțiene, prima condiție este reputația onorabilă.

(*26) – Umaniterra încurajează practicarea religiei fără opreliști, așa cum conștiința inspiră pe fiecare. În completare a se vedea și cele enunțate la punctul (*09).

(*27) – Ordinul nu promovează partide politice. A se vedea cele enunțate mai sus.

(*28) – Proiecte și inițiative de dezvoltare sustenabilă vor fi elaborate de Ordinul Masonic Umaniterra ca o organizație ce face parte din societatea civilă. A se vedea cele enunțate mai sus.

(*29) – Ordinul Masonic Umaniterra își exprimă dragostea de patrie în mod activ. A se vedea cele enunțate mai sus.

(*30) – Ordinul Masonic Umaniterra încurajează, ca opțiune, transparența în ceea ce privește apartenența membrilor la Ordin, tocmai pentru a reduce din acuzațiile aduse Ordinului și Masoneriei în general ca Ordin Inițiatic. A se vedea cele enunțate mai sus.

(*31) – Ordinul Masonic Umaniterra are ca virtute esențială, umanitatea. De aceea, Ordinul încurajează, ca opțiune, transparența în ceea ce privește apartenența membrilor la Ordin, tocmai pentru a reduce din acuzațiile aduse Ordinului și Masoneriei în general ca Ordin Inițiatic. A se vedea cele enunțate mai sus.

(*32) – Ordinul Masonic Umaniterra practică binele. De aceea, Ordinul încurajează, ca opțiune, transparența în ceea ce privește apartenența membrilor la Ordin, tocmai pentru a reduce din acuzațiile aduse Ordinului și Masoneriei în general ca Ordin Inițiatic. A se vedea cele enunțate mai sus.

(*33) – Ordinul Masonic Umaniterra respinge imoralitatea. De aceea, Ordinul încurajează, ca opțiune, transparența în ceea ce privește apartenența membrilor la Ordin, tocmai pentru a reduce din acuzațiile aduse Ordinului și Masoneriei în general ca Ordin Inițiatic. A se vedea cele enunțate mai sus.

(*34) – A) Ordinul Masonic Umaniterra militează pentru depășirea „dragostei frățești instituționalizate”, „dragoste” care se poate sfârși, după cum istoria îndepărtată și trăirile relativ recente pe care foarte mulți masoni au avut ne mărturisesc, ca urmare a excluderii din Ordin a unui membru. Formarea unor relații de prietenie solidă între membri reprezintă un deziderat al Ordinului Masonic Umaniterra. “Ordo ab Chao.”

B) De aceea, Ordinul încurajează, ca opțiune, transparența în ceea ce privește apartenența membrilor la Ordin, tocmai pentru a reduce din acuzațiile aduse Ordinului și Masoneriei în general ca Ordin Inițiatic și în mod specific la adresa Umaniterra.

C) Din timpuri istorice dar mai cu seamă în ultimii ani au fost observate comportamente anormale în rândul unor obediențe ale Ordinului Masonic ca instituție inițiatică, anume faptul că iubirea fraternă, este condiționată de regulile Ordinului / obedienței respective ce practic “instituționalizează fraternitatea”, respectiv punând control, monopol chiar și pe sentimente, pe emoția iubirii fraterne.

“Nu vei mai fi niciodată singur” pare a fi promisiunea sub jurământ, dar imediat cum ceva nu-i convine cuiva, toleranța moare, egoul fățarnic domină, “iubiții frați” întorc spatele, iar cei fără opinie tac spre a nu fi observat “un sâmbure de susținere” spre a nu fi etichetați drept „oi negre.”

Ordinul Masonic Umaniterra respinge un astfel de comportament și sistem de valori, unde iubirea fraternă este controlată, instituționalizată, ca drept urmare potențial perisabilă. O astfel de abordare nu servește edificarea „Templului Umanității.” “Ordo ab Chao.”

Apoi, se vorbește de evoluție istorică. A se vedea cele enunțate mai sus.

(*35) – Calomniile și insultele adresate Ordinului Masonic Umaniterra rămân doar vorbe în vântul turbulent al haosului, care din urmă devine ordine. (Ordo ab Chao).

(*36) – Ordinul Masonic Umaniterra își va extinde zi de zi acțiunea sa morală și civilizatoare, prin implicare activă. A se vedea cele enunțate mai sus.

Capitolul 3

A) Legătura cu lumea profană – Dacă „Templul lui Solomon” se făcea văzut fiind poziționat sus pe munte, după cum legenda spune, acum acesta poate fi văzut și accesat pe rețelele de comunicare, socializare virtuală. Poarta „Templului” Ordinului Masonic Umaniterra, este accesibilă tuturor oamenilor de bună credință, iar aceștia au dreptul să cunoască existența Templului, locația acestuia, iar căile de acces către Templu le sunt arătate. Alegerea aparține fiecăruia, cu voință și bună Credință, numai astfel se poate realiza “Ordo ab Chao.”

B) Considerăm că Poarta Templului trebuie să fie extrem de bine păzită. Cine nu reușește să se desprindă de concepțiile vechi, de propaganda satanistă sau nu au deschidere către viitor, către un viitor stabil, sustenabil, rugăm să se documenteze corect, din surse credibile, să-și regleze modul de a gândi, să dobândească capacități de percepție și înțelegere, să se roage, să mediteze, să facă sport, să alerge, să-ți oxigeneze organismul, să se detoxifice, să lase Lumina în Sufletul lor.

C) Munca noastră, rezultatele muncii noastre se vor face cunoscute atât prin exemplul propriu dat de fiecare membru al Ordinului precum și în masă pe toate căile și metodele pașnice de comunicare ale omului și disponibile nouă.

D) Ce nu au reușit alte organizații, Umaniterra va reuși prin faptul că pornim fiecare membru din interiorul nostru personal, cu dăruire, prin dezvoltare la nivel personal și vom extinde astfel sistemul nostru de valori ca Ordin în societatea civilă fără a face politică ci prin măsuri concrete, pașnice, acțiuni eficiente, metode direct aplicative, și exemple personale.

F) Colaborările cu alte obediențe inițiatice ce împărtășesc principiile dezvoltării sustenabile sunt binevenite, chiar încurajate. Astfel, împreună putem construi o lume mai bună, edificarea sustenabilă a Templului Umanității, îndeplinirea Planului Arhitectural de Bază al Marelui Arhitect al Universului, Dumnezeu.

Deus Meumque Jus


Următoarele videoclipuri
de câteva minute fiecare, traduse în toate limbile de circulație mondială pun în evidență unele elemente ale “Filosofiei Umaniterriste” și parte din Principiile ce stau la baza activității Ordinului Masonic Umaniterra. Pentru traducere automata a subtitrării vezi setarea dispozitivului pe care urmărești, eventual apeși butonul desemnat.

Cu referire la cele enunțate în Declarația de Principii ale Ordinului Masonic Umaniterra, în special Capitolul2 – *01A și H, *05B și D, *06A, *08B, *12C, *13A și B,*14A și B,*29, includem aici un video cu prezentarea Marelui Maestru dr. Adrian Ashley Toader-Williams la Conventul Internațional a Alianței Universale Masonice (A.U.M.), convent internațional organizat de către Marea Loja de Ritualistică și Cercetare, Zalău, România, 10 Iunie, 2023 AD.

“Cum spunea fratele nostru, autorul cărții, care a prezentat sumar că noi ar trebui, sau suntem pietre vii. Nu știam că va prezenta ce v-a prezentat, dar iată că, cum spunea Giani, suntem unul. Se pare că vibrația unuia intră în rezonanță cu vibrația celuilalt, la fel cum spunem în Deoclavis.

Această piatră este o piatră reală, nu este un beton turnat, este o piatră vulcanică, pe care Umaniterra a ales-o pentru a fi reprezentată de către aceasta, deoarece piatra vulcanică a trecut prin foc, deci rezistă la eventualele tendințe de purificare, dar de multe ori, în lume avem acel „foc” de extirpare, de distrugere.

Acum, această piatră, după cum vedeți, pare a fi perfectă, dar niciodată nu va fi astfel, așa cum două jumătăți nu vor fi egale decât în teorie. Oricât am încerca să o facem perfectă, va fi doar în aparență. Cum această piatră, care ne simbolizează, este foarte finisată datorită tehnologiei. Noi folosim în ziua de azi, din ce în ce mai mult. În timpurile noastre, folosim tehnologia pentru a ne perfecționa chiar și sufletul, atât fizic, biologic, chimic, cât și spiritual.

Tehnologia a ajuns să fie atât de perfectă, încât, dacă vă uitați bine, avem unghiuri drepte, dar și periculoase. Dacă această piatră ar fi așa cum vrem să fie, perfectă, aceste unghiuri ar fi tăioase. Iar noi oamenii, în timp ce căutăm să fim foarte deștepți, foarte iluștrii, avem tendința să fim tăioși și să rănim oamenii fără să ne dăm seama.

În rest, deduceți dumneavoastră, deoarece, imediat “va lovi cu ciocanul” și voi scăpa piatra.

Clepsidrele care reprezintă cadoul din partea Umaniterra către reprezentanții celorlalte loji, ne aduc aminte că timpul este un factor extraordinar de important, iar munca noastră are loc în timp și cere promptitudine.

Cum spunea fratele nostru Giani mai devreme, când va suna telefonul la ora 4 dimineața, iar un frate va avea nevoie de ajutorul tău, înseamnă că e o urgență, ce poate fi extrem de importantă.

Dar dacă nu sună la 4 dimineața și sună la 4 după-amiaza, sau la 11 ziua, asta nu înseamnă că nu este important, că nu este o urgență, dar cere ca munca noastră să aibă loc în timp util, iar promptitudinea are un loc extrem de important în Constituția pe care Umaniterra o observă și a făcut deja public extrasul ei, începând de ieri.

Constituția, în largul ei, va fi publicată curând, pentru că este o constituție ce este propunere pentru Mileniul 3, pentru Masoneria Universală, cu ocazia celebrării a 300 de ani, pe 24 Iunie, de la înființarea primei Loji Masonice, a primei Loji Masonice în Anglia. Constituția va fi foarte documentată, undeva la vreo 60 de pagini. Mulțumesc ! Am zis!”

Cu referire la cele enunțate în Declarația de Principii ale Ordinului Masonic Umaniterra, în special Capitolul 2 –*03. *04, *10B, C și D, *12C, *13B, *14A, *15A și B, *16, *18, *19, *20, *21, *22, *23, *25, *31, *32, *36, aici prezentăm un video cu o parte din discursul Marelui Maestru al Ordinului Masonic Umaniterra, dr. Adrian A. Toader Williams, (Ph.D.), 3:.-33:. la Reuniunea Anuală a Alianței Universale Masonice (A.U.M).

Ca masoni, ca frați și ca oameni, suntem definiți de produsele acțiunilor noastre. Cauză-efect. Noi, masonii, glorificăm munca. Ce lucrare glorificăm? Muncă constructivă sau distructivă?

Omenirea și planeta noastră Pământ sunt interdependente, formează un întreg, indivizibil.

Alfred Bernhard Noble și Mikhail Kalashnikov regretă că au inventat distrugerea. Ce lucrare glorificăm noi, masonii? Ce facem la locul de muncă și în mod privat, acasă, și cum influențează activitățile și comportamentul nostru (inclusiv alimentele ce producem și consumăm) societatea și mediul în care trăim?

Transcrierea discursului a fost ușor ajustată pentru a asigura o traducere, efectuată automat, cu cât mai puține erori, cât mai corectă, astfel încât mesajul vorbitorului să nu fie modificat și să fie cât mai bine înțeles.

„Noi, ca oameni, avem rolul de cocreatori. Suntem co-arhitecți ai Marelui Arhitect al Universului. Viața este cel mai scump dar de la Marele Arhitect al Universului, Dumnezeu – în special specia umană, care poate gândi și crea. Putem crea lucruri bune sau mai puțin bune.

Noi vrem să construim instrumente care să ne ajute să lucrăm în cariera noastră, să obținem materia primă și să construim. Mai târziu ne-am dat seama de faptul că dinamita a fost folosită în război. De aceea există Premiul Nobel pentru Pace.

Alfred Bernhard Nobel și-a dat seama că invenția sa, dinamita, a făcut mult rău. Acesta este motivul pentru care există un Premiu Nobel pentru Pace. La fel cum omul de știință Mikhail Kalashnikov, din Rusia, s-a întrebat: <<Cât de mult rău a făcut omenirii inventând mitraliera>>, mitraliera care îi poartă numele. Kalashnikov”.

A primit răspunsul! <<Nu mitraliera ucide un om, ci intenția omului de a ucide.>>

Ce anume intenționez să spun? Atenție, ce lucrare slăvim! Masoneria glorifică munca. Ce lucrare, ce lucrare glorificăm? Ce faci individual” Și care este răspunsul? Care este impactul muncii dumneavoastră asupra societății? (la serviciu, acasă, în viața personală, privată, ce cumpărați, cu ce vă hrăniți, ce beți și cât de mult, ce faceți exact …)

Aceasta, printre altele, se ocupă de Ordinul Masonic din Umaniterra și de riturile masonice. Nu facem politică, nu facem religie, dar suntem profund implicați în chestiuni economice, sociale și administrative. Tragem un semnal de alarmă și avertizăm omenirea că omul și planeta noastră Pământ sunt un întreg unificat. De aici și numele de Ordin Masonic UMANITERRA. Am zis.”

Deus Meumque Jus

 

Counter

094057
Total Users : 94057